Kvizovi

Kvizovi

kviz program

Kviz emisije, kao takmičarska forma televizijskog programa, uvek su bile veoma popularne. Radio televizija Beograd imala je više projekata čiji je cilj bio da naprave odličan kviz sa zabavnim sadržajem, dobrim igrama, novim idejama i da na taj način privuku što veći broj TV gledalaca koji bi postajali takmičari kraj svojih malih ekrana.

Dunja Lango je bila učesnik gotovo svih važnijih kviz programa i to kao saradnik, voditelj a kasnije i kao urednik. Neke od poznatijih kviz emisija tog vremena bile su: "Na četiri točka", "Sedam zamki", "Dva kapitena" i "Nasmešite se, molim!". Voditeljski posao u kvizu vrlo često je radila sa nekim od muških kolega medju kojima su Mića Orlović, Milomir Djukanović ali i Mija Aleksić i Miodrag Petrović Čkalja. Režiju ovih projekata potpisivali su: Dejan Karaklajić, Mirjana Samardžić, Radivoje Lola Đukić i drugi.

Emisija: Kviz programi
Kviz "Nasmešite se, molim!".
Dunja Figenwald i Milomir Djukanović - kviz "Nasmešite se, molim!".
Dunja Lango - kviz "Na četiri točka".
Mija Aleksić, Dunja Lango i Miodrag Petrović Čkalja - kviz "Dva kapitena".
Dunja Lango - kviz "Na četiri točka".